Deelnemers

- English below -

De deelnemerslijst is hier te vinden. Als het deelnemersgeld niet uiterlijk 5 maart binnen is, kan je plek worden vergeven aan iemand op de reservelijst.

Kosteloos afmelden is na deze datum niet meer mogelijk.

Als je naam in het rood staat betekent dit dat je aanmelding nog verwerkt moet worden door de commissie, of dat je het bedrag nog moet overmaken naar het aangegeven bankrekeningnummer. Dit is alleen nodig als je geen lid bent van een van de vier organiserende verenigingen!

Participants

Here you can find the list of all participants. If the paticipation fee is not received by 5 March, your place can be awarded to someone on the reserve list.

Free cancellation after this date is no longer possible.

If your name is in red, this means that your registration must still be processed by the committee, or that you have to transfer the amount to the indicated bank account number. This is only necessary of you are not a member of one of the four organizing associations.

 

De deelnemerslijst update elke 10 minuten. Schrijf je niet opnieuw in als je niet direct op de lijst verschijnt.